s

Välkommen

"

1. Vad är en hemsida?

1.1 Förenklat, vad en hemsida består av 

En hemsida delas ofta in i framsida (front-end) & baksida (back-end) 

 Front-end

  • Det du ser
  • Byggs med hjälp av programmeringsspråken HTML, CSS & JavaScript

 Front-end

  • Det du ser
  • Byggs med hjälp av programmeringsspråken HTML, CSS & JavaScript

Back-end

  • Det du inte ser
  • Databashandtering med programmeringsspråk så som SQL & PHP

1.2 Kortfattat, hemsida förr vs nu

Många äldre hemsidor är ofta produktorienterade och lägger fokus på att lyfta fram företagets produkter samt egna varumärke. Moderna hemsidor är istället lösningsorienterade med fokus på att presentera en lösning som gör livet bättre för sina kunder.
Du har säkert suttit på en middag eller vart på ett mingel och träffat en person som bara pratar om sig själv, utan att ställa en ända fråga tillbaka. På samma vis blir kunder oprioriterade när de hamnar på en hemsida där företaget bara berättar om sitt varumärke och sina produkter, istället för att berätta hur du det underlättar för dig som besökande och potentiell kund.

Nu för tiden är de flesta vana vid att navigera på nätet och har litet tålamod. Hemsidan måste kännas levande och engagera för att besökarna inte ska tappa tålamodet och gå vidare. Idag ligger ett större fokus på UX (User Experience) och UI (User Interface) design. Äldre hemsidor hade besökare med ett större tålamod och du kom lättare undan med en navigeringsmeny med nästan ändlösa val och knappar att trycka på. Idag ställer besökare högre krav på användarvändlighet och design som är intuitiv. För att ta kontroll över besökarens upplevelse är det därför viktigt att tänka igenom budskapet och plocka bort allt överflödigt som distraherar besökaren ifrån detta.

Förr i tiden använde man hemsdian som en självständig portal för information om företaget. Idag är hemsidan ett steg i en strategiskt designad kundresa som är skräddarsydd efter olika målgrupper. En viss målgrupp tilltalas av en viss annons och hamnar på en specifikt designad version av hemsidan, med skräddarsytt innehåll och erbjudande som skapar värde för dem. En annan målgrupp tilltalas av en annan annons och hamnar på en annan version av hemsidan som lyfter fram andra delar av företagets värdeerbjudande.
Besökare kommer inte per automatik till hemsidan, utan man måste fånga upp dem i olika typer av kanaler och ta dem vidare till en specifik riktad del av hemsidan. Hemsidan blir sedan en viktig del för att konvertera besökare till kunder.
Det gäller därför att skapa kundvärde med relevant innehåll, berätta vad dem behöver göra här näst för att få ut ännu mer kundvärde, en så kallad CTA (Call to Action).

Innehållet på en hemsida som konverterar besökare till kunder måste ha ett tydligt budskap och erbjuda en lösning på de problem som besökaren googlar efter.  

2. vad får jag som kund?

Kontroll över marknadsföringen

Få en tydlig överblick över marknadsföringen, se vilka kampanjer och strategier som funkar bäst 

Kontroll över marknadsföringen

Få en tydlig överblick över marknadsföringen, se vilka kampanjer och strategier som funkar bäst 

Skräddarsydd hemsida

Stick ut ifrån alla template lösningar och få det precis som du vill ha de

2.1 Tilltalande, Tydligt & Engagerande front-end

Hemsidan utgör en viktig del i kundresan för att fånga upp leads och konvertera besökare till kunder.

Tydlighet och struktur på hemsidans är viktigt för såväl besökare som sökmotorer, för att ranka högt på Google sökningar.

Vi utvecklar responsiva hemsidor ampassat för alla olika format. Hemsidor som är levande, som engagerar besökare och förstäker förmedlingen av kundvärdet.

Som kund hjälper vi dig med foto och film material till hemsidan och samarbetar med professionella fotografer.

2.2 Kontroll över marknadsföringen

“Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.” – John Wanamaker

Ett känt citat ifrån en tid när det var analog marknadsföring som gällde. När det kommer till digital marknadsföring finns det idag helt andra möjlighet att följa upp och analysera resultatet av olika kampanjer.

Som kund får du tillgång till ett realtidsuppdaterat dashboard skräddarsytt efter dina mest relevanta KPI:er (Key Performance Indicators). Vi hjälper dig även med analysarbetet och rådger i arbetet med marknadsföringen. Med ett skräddarsytt dashboard får du en tydlig överblick och förståelse för vilka resultat varje krona investerat i marknadsföring ger.

2.3 Digital marknadsföringsstrategi

Utifrån dina marknadsföringsmål, hjälper vi dig definiera relevanta KPI:er (Key Performance Indicators) för att följa upp utvecklingen av din digitala marknadsföringsstrategi.

Vi hjälper dig rita upp kundflödet för att bättre förstå kundresan för vidare analys och optimering.

2.4 Kontroll över ett optimerat Back-end

Webhosting

När någon besöker din hemsida hämtas bilder och innehåll på hemsidan ifrån en server och projicera sedan i webbläsaren. Som kund får du tillgång till våra servrar för lagring och säkerhet över innehållet på hemsidan.

SSL Certifikat

SSL (Secure Socket Layer) certifikat är ett bevis på användande av protokoll för webbläsare och servrar, för autentisering, kryptering och dekryptering av data som skickas över internet. Allt fler webbläsare varnar idag besökare för hemsidor som inte har SSL certifikat.

Mediahantering

Vi bygger hemsidor med hjälp av WordPress som CMS (Content Management System) för kopplingen mellan databas och mediafiler.
Ett användarvänligt system för de kunder som önskar möjligheten till att själva kunna editera text och byta ut bilder.

Snabb och levande hemsida

Med hjälp av programmerade animationer, högupplösta bilder och videos kan man skapa en mer levande och tilltalande hemsida för besökarna. Stora mediafiler och programmeringskod kan göra att sidhämtningen blir långsam, vi använder därför en rad olika tekniker för att optimera kod och mediafiler för att behålla kort sidhämtningstid. 

SEO anpassad struktur

SEO (Search Engine Optimization) är en term för ett optimeringsarbete för att ranka högt på Google och hos andra sökmotorer. En del i detta arbete bygger på strukturen för hur hemsidan är uppbyggd.

Uppkoppling mot servrar över hela världen

Vi använder CDN (Content Delivery Network) där hemsidan kopplas upp mot servrar över hela värden. Sidhämtningstiden blir snabbare med hjälp av ett kortare geografiskt avstånd till närmsta server, samtidigt som det också ger en ökad säkerhet.

2.5 E-handel

Vi hjälper våra kunder bygga kompletta e-handelsplattformar med direktbetalning på hemsidan.

Med inloggning till hemsidans back-end får du tillgång till ett komplett system som sparar tid, Se lagerstatus, skriva ut följesedlar, skapa automatiska utskick av orderbekräftelser etcetera.

2.6 Integration och automation

Vi hjälper dig med integrationer och automationer för att du som kund ska spara både tid och pengar.

Få en hävarm i marknadsföringen via en integration mot olika sociala media plattformar eller spara tid i det administrativa med hjälp av en integration mellan transaktioner i din e-handel och ett bokföringssystem.

2.7 Agil Samarbetspartner

Som kund får du en dynamisk och långsiktig samarbetspartner som är lyhörd, snabb och kreativ.

Vi har lång erfarenhet av agil projektledning. Vi använder denna erfarenhet för att vara en flexibel samarbetspartner.

Vi jobbar helst nära våra kunder och delar med oss av vår expertis och erbjuder våra olika tjänster anpassade efter vilken expertis våra kunder redan har inhouse. 

3. Hur går det till?

Vi har skapat en 9 stegs process för att säkerställ kvalitet och ge största möjliga kundvärde.

Steg 1. Visionen

Vi utgår ifrån dina mål med hemsidan och hjälper dig formulera och konkretisera dessa, samtidigt som vi ritar upp en bild av den tänkta målgruppen

Steg 2. Personifiering

Vi sitter ned och konkretiserar företags stil och formspråk, vad ska kunden förknippa med ert varumärke.

Steg 3. Strategi

Nu börjar det riktigt intressanta, vi lägger tillsammans upp en strategi för din kommunikation och marknadsföring.

Om du inte har en marknadsföringsplan, hjälper vi dig att bygga en. Marknadsföringsplanen bli sedan utgångspunkten i framtagandet av relevanta KPI:er (Key Performance Indicators).

Vi sätter en strategi för kundresan och olika kanaler d.v.s. ifrån att fånga leads i annonsering till att konvertera dessa på hemsidan till genomförda köp eller andra mål. Till detta hjälper vi dig utvärderar vi målgruppen och dess sökord.

Steg 4. Sketch & konceptutveckling

Baserat på grundarbetet ritar vi nu upp förslag på koncept och arbetar fram innehåll som speglar strategin.

Steg 5. Sprint genomgång

Med ett uppritat koncept byter vi ned implementationen i sprintar och du får som kund en tydlig plan för implementationen att följa upp på.

Steg 6. Webbutveckling

Nu är det dags att realisera arbetet. Vi jobbar efter sprintplaneringen och har regelbundna avstämningar för att följa utveckling.

Steg 7. Utvekling av marknadsföringssytem

Baserat på tidigare definierade KPI:er (Key Performance bygger vi nu ett skräddarsytt dashboard där du får en total överblick, kan följa utvecklingen, analysera resultaten samt ta mer grundade beslut för marknadsföringen.

Steg 8. Lansering

Med alla bitar på plats är det dags att poppa champagnen och fira lanserandet av hemsidan.

Steg 9. Uppföljning

Vi kommer överens om ett datum för uppföljning där vi utvärderar marknadsföringen och hemsidan utifrån ert dashboard. Var kommer de flesta kunderna ifrån, vilka annonser konverterar flest besökare, speglar målgruppsbeskrivningen den demografiska beskrivningen av besökarna.

3. Hur går det till?

Vi har skapat en 9 stegs process för att säkerställ kvalitet och ge största möjliga kundvärde.

Steg 1.
Visionen

Vi utgår ifrån dina mål med hemsidan och hjälper dig formulera och konkretisera dessa, samtidigt som vi ritar upp en bild av den tänkta målgruppen

Steg 2.
Personifiering

Vi sitter ned och konkretiserar företags stil och formspråk, vad ska kunden förknippa med ert varumärke.

Steg 3.
Strategi

Nu börjar det riktigt intressanta, vi lägger tillsammans upp en strategi för din kommunikation och marknadsföring.

Om du inte har en marknadsföringsplan, hjälper vi dig att bygga en. Marknadsföringsplanen bli sedan utgångspunkten i framtagandet av relevanta KPI:er (Key Performance Indicators).

Vi sätter en strategi för kundresan och olika kanaler d.v.s. ifrån att fånga leads i annonsering till att konvertera dessa på hemsidan till genomförda köp eller andra mål. Till detta hjälper vi dig utvärderar vi målgruppen och dess sökord.

Steg 4.
Sketch & konceptutveckling

Baserat på grundarbetet ritar vi nu upp förslag på koncept och arbetar fram innehåll som speglar strategin.

Steg 5.
Sprint genomgång

Med ett uppritat koncept byter vi ned implementationen i sprintar och du får som kund en tydlig plan för implementationen att följa upp på.

Steg 6.
Webbutveckling

Nu är det dags att realisera arbetet. Vi jobbar efter sprintplaneringen och har regelbundna avstämningar för att följa utveckling.

Steg 7.
Utvekling av marknadsföringssytem

Baserat på tidigare definierade KPI:er (Key Performance bygger vi nu ett skräddarsytt dashboard där du får en total överblick, kan följa utvecklingen, analysera resultaten samt ta mer grundade beslut för marknadsföringen.

Steg 8.
Lansering

Med alla bitar på plats är det dags att poppa champagnen och fira lanserandet av hemsidan.

Steg 9.
Uppföljning

Vi kommer överens om ett datum för uppföljning där vi utvärderar marknadsföringen och hemsidan utifrån ert dashboard. Var kommer de flesta kunderna ifrån, vilka annonser konverterar flest besökare, speglar målgruppsbeskrivningen den demografiska beskrivningen av besökarna.

4. Några tidigare kunder

Vi hjälpte Susedalsrundan med både hemsida och marknadsföring. Biljetterna sålde slut på en månad och dem har nu tillsatt fler event än planerat.

Vi hjälper nu Susedalsrundan med fler hemsidor samt en e-handelsplattform för direktförsäljning, för större egen kontroll och besparingar i lägre transaktionskostnader.

Vi hjälpte Susedalsrundan med både hemsida och marknadsföring. Biljetterna sålde slut på en månad och dem har nu tillsatt fler event än planerat.

Vi hjälper nu Susedalsrundan med fler hemsidor samt en e-handelsplattform för direktförsäljning, för större egen kontroll och besparingar i lägre transaktionskostnader.

Vi hjälper Tranemo metal med en total digital transformation. Från att inte ha någon marknadsavdelning till en ny hemsida, en tydlig marknadsföringsstrategi och kontroll över sin digitala marknadsföring.

Vi har kostnadsfri konsultation och besöker er gärna för att berätta mer!

pink elephant

web development